Tarieven
Wat gaat het kosten?

Als dierenarts werk je met levende dieren. Er kunnen zich soms onvoorziene omstandigheden of complicaties voordoen. Bij zieke dieren is de diagnose niet altijd meteen duidelijk. Daardoor is het vaak niet mogelijk om vooraf in te schatten wat de kosten van onderzoeken en behandeling uiteindelijk gaan worden. Vraag ons dan ook om alle stappen en de daarmee verbonden kosten van tevoren goed met u door te spreken.

Ziektekostenverzekering

Er bestaan tegenwoordig zeer goede ziektekostenverzekeringen voor huisdieren. Indien u problemen verwacht bij het betalen van onverwacht hoge dierenartsrekeningen is het verstandig om uw huisdier te verzekeren. Daarnaast weet u dan ook zeker dat de kosten geen beperkende factor hoeven te zijn voor de behandeling van uw huisdier. Meer informatie over het verzekeren van uw huisdier vindt u op www.verzekerjehuisdier.nl.

Waarom zijn er zoveel prijsverschillen?

Een consult is toch een consult en alle dierenartsen in Nederland zijn toch hetzelfde opgeleid? Waarom zijn de tarieven van dierenartsen de laatste jaren harder gestegen dan de gemiddelde inflatie? Loont het om te shoppen? Hieronder leggen we uit hoe de tarieven van dierenartsen tot stand komen.

Overheid en wetgeving

In het verleden werden er centraal afspraken gemaakt over de tarieven van dierenartsen. Deze tarieven waren weliswaar niet bindend, maar de adviezen van de beroepsvereniging (KNMvD) werden door de meeste dierenartsen wel opgevolgd. In 1998 werd dit echter door de overheid verboden, om de marktwerking te bevorderen. Sindsdien zijn de tarieven van dierenartsen vrij. 

Vrije tarieven

Iedere dierenartsenpraktijk bepaalt dus afzonderlijk zijn tarieven voor diergeneeskundige zorg, met de nodige prijsverschillen als gevolg. De vaste lasten en kosten zijn voor iedere praktijk anders. Dit verklaart de (soms grote) prijsverschillen tussen verschillende praktijken. 

Welke factoren hebben invloed op de tarieven van een dierenartsenpraktijk?

Huisvesting, personeelskosten en apparatuur
De kosten voor huisvesting verschillen enorm. Een goed ingericht bedrijfspand in de stad is veel duurder dan een praktijkruimte aan huis op het platteland. Daarnaast lopen de kosten voor gas, elektra, water, financiering, gemeentelijke belastingen, etc. enorm uiteen.

Een complete inrichting met röntgenapparatuur, gasnarcose, hartbewaking, bloedanalyse en digitale patiëntenkaarten kost veel geld. Bovendien moet deze apparatuur jaarlijks verplicht gekeurd en onderhouden worden.

In de meeste praktijken werken naast de praktijkeigenaar ook nog assistentes en/of dierenartsen in loondienst. Dit brengt uiteraard loonkosten met zich mee. Sinds het opstellen van de eerste (!) cao voor dierenartsen in loondienst en dierenartsassistentes in 2006 zijn de salarissen flink gestegen. Deze stijging is het gevolg van het jarenlang achterblijven van de salarissen t.o.v. marktconforme beroepen. De stijgingen zijn een geheel terechte correctie van het verleden, maar u ziet dat wel terug in de tarieven van vandaag.

Gebruikte materialen
Operatietechnieken en de zorg eromheen kunnen sterk verschillen per praktijk. Er zijn vaak grote kwaliteitsverschillen tussen de narcosemiddelen, hechtmaterialen en pijnstilling die op de markt zijn. Echter, hoe beter de kwaliteit, hoe hoger de prijs. 

De aanwezigheid van een ervaren operatieassistente en permanente zorg voor uw dier tijdens de recovery dragen bij aan het welzijn van uw huisdier, maar brengen ook de nodige extra kosten met zich mee.

Aandacht voor het dier
De ene dierenarts plant 10 minuten voor een consult, de ander 20 minuten. In het laatste geval wordt er meer tijd aan uw dier besteed en zal de consultprijs ook hoger zijn.

Het is prettig als uw dierenarts de tijd neemt om te bespreken hoe het met uw huisdier gaat en dat u de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. 

Bijscholing
Dierenartsen in Nederland hebben een zeer goede opleiding genoten. Toch houdt het leren nooit op. Regelmatige bijscholing van dierenartsen en assistentes zorgt ervoor dat het kennisniveau op peil blijft. Ieder jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en het is belangrijk dat dierenartsen hiervan op de hoogte blijven.

Het investeren in kennis komt direct ten goede aan de zorg voor uw dier, maar er hangt ook een prijskaartje aan.