Zout vergiftiging

Wanneer een hond een vreemd voorwerp (speeltje, steen,…) of een ongewenste stof (chocolade, medicijnen,…) heeft opgegeten, wordt soms geadviseerd om de hond te laten braken door het toedienen van keukenzout. In 9 van de 10 gevallen zal de hond hierdoor binnen 15 minuten braken, in de hoop dat de ongewenste stof/voorwerp uitgebraakt wordt.

Overlijdensgevallen ter gevolge van zout

In een recent artikel in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde worden 2 gevallen beschreven waarin eigenaren hun honden zout als braakmiddel hebben gegeven. De honden kregen 1 eetlepel (lichaamsgewicht: 4.5 kg ) en 2 eetlepels (lichaamsgewicht: 18 kg) zout toegediend, met een dodelijke afloop.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (N.V.I.C.) heeft in 2008 relatief veel meldingen gehad over zout dat was toegediend aan huisdieren om braken op te wekken.

Andere oorzaken van zoutvergiftiging zijn de opname van vaatwasmachine zout, zoute drop, pekel, zeewater en likstenen.

Symptomen

Door het toedienen van keukenzout (natriumchloride), kan het natruim- en chloorgehalte in het bloed stijgen. Dit verhoogd de kans op de volgende symptomen waar een hond aan kan overlijden:

  • Verhoogde hartslag en ademhaling
  • Koorts
  • Epileptische aanvallen
  • Rusteloos, prikkelbaar of juist sloom
  • Veel drinken en plassen

Hoeveel zout is gevaarlijk voor een hond?

4 gr keukenzout per kg lichaamsgewicht kan al dodelijk zijn. Als het toegediende zout niet of onvolledig wordt uitgebraakt, is er kans op vergiftiging.

De behandeling

van een zoutvergiftiging bestaat uit het laten braken direct na toedienen van het zout door middel van een injectie (apomorfine). Daarnaast bestaat de behandeling uit het toedienen van vloeistoffen via een infuus om het natriumgehalte in het bloed te doen dalen. Ondanks behandeling is de kans groot dat de hond komt te overlijden aan de gevolgen van het toedienen van zout.

De conclusie

van het artikel luidt dat het af te raden is een hond door middel van zout te laten braken. Als een hond een ongewenst product heeft opgegeten is het beter om direct naar een dierenarts te gaan. Deze kan de hond door middel van een injectie veilig laten braken.